Chemina d.o.o

USBnet

•E-mail• •Ispis•

USB Memory Stick s logom


Modeli

Model Slika Dimenzije Boja kučišta Kapacitet
Original 01_original 55 x 15 x 6 mm Boje_kucista_Original
1, 2, 4, 8, 16 GB
Color Twist 02_color_twist 34 x 13 x 5 mm metalno 1, 2, 4, 8, 16 GB
Laser Twist 03_laser_twist
2 x 12 x 6 mm Boje_kucista_Laser_twist
1, 2, 4, 8, 16 GB
CARD 04_card 85,4 x 54,1 x 1,6 mm Ispis na 100% površine 1, 2, 4, 8, 16 GB
Minicard 05_minicard 60 x 30 x 1,6 mm Ispis na 100% površine 1, 2, 4, 8, 16 GB
Mini 06_mini 32 x 20 x 4 mm metalno 1, 2, 4, 8, 16 GB
Slide 05_slide 42 x 19 x 9 mm metalno 1, 2, 4, 8, 16 GB
Original XXL 07_original_xxl 94 x 15 x 6 mm Boje_kucista_Original_xxl
1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 GB
Buisness HDD 08_business_hdd 127 x 78,6 x 13,5 mm Crna koža 60-500GB

Mogućnosti izrade loga

Model Slika Logo
 Površina Jednostrani Dvostrani
Original 01_original 31 x 12,7 mm ico_colorico_laser
ico_colorico_laserico_laser-color
Color Twist 02_color_twist 26 x 9 mm ico_color ico_laser-color
Laser Twist 03_laser_twist
26 x 9 mm ico_laser ico_laser
CARD 04_card 85,4 x 54,1 mm ico_direkt
ico_direkt
Minicard 05_minicard 60 x 30 mm ico_direkt ico_direkt
Mini 06_mini 24,3 x 9 mm ico_direkt
 
Slide 05_slide 31 x 12,7 mm ico_color  
Original XXL 07_original_xxl 65 x 12,7 mm ico_colorico_laser ico_colorico_laserico_laser-color
Buisness HDD 08_business_hdd 31 x 12,7 mm ico_color  

Pakiranja, dodatci i podatci

  ico-usb_memory_stick_s_logom-original
ico-usb_memory_stick_s_logom-color_twist
ico-usb_memory_stick_s_logom-laser_twist ico-usb_memory_stick_s_logom-card
USB_Memory_Stick_Model_MiniCARD ico-usb_memory_stick_s_logom-stick_mini
ico-usb_memory_stick_s_logom-slide
 ico-usb_memory_stick_s_logom-original_xxl
Original Color Twist Laser Twist CARD Mini
card
Mini Slide Original XXL
Poklon kutija ico_poklon-kutija
ICO_kvacica
 ICO_kvacica  ICO_kvacica
  ICO_kvacica ICO_kvacica
Poklon kutija s logom ico_poklon-kutija-logo
ICO_kvacica  ICO_kvacica  ICO_kvacica
  ICO_kvacica ICO_kvacica
Poklon Vrečica ico_poklon-vrecica
ICO_kvacica  ICO_kvacica  ICO_kvacica
  ICO_kvacica ICO_kvacica
Blister ico_blister  ICO_kvacica              
Futrola od lažne kože ico_card-kozna
      ICO_kvacica
       
Prozirna poklon kutija ico_card-prozirna       ICO_kvacica        
Privjesak za ključeve ico_privjesak-za-kljuceve
ICO_kvacica  ICO_kvacica ICO_kvacica
 ICO_kvacica ICO_kvacica ICO_kvacica ICO_kvacica
Privjesak za mobitel ico_privjesak-za-mobitel ICO_kvacica ICO_kvacica ICO_kvacica    ICO_kvacica ICO_kvacica ICO_kvacica ICO_kvacica
Vezica oko vrata ico_vezica-oko-vrata ICO_kvacica   ICO_kvacica    ICO_kvacica ICO_kvacica ICO_kvacica ICO_kvacica
Upis podataka Upis_podataka  ICO_kvacica  ICO_kvacica ICO_kvacica
 ICO_kvacica ICO_kvacica ICO_kvacica
 ICO_kvacica  ICO_kvacica
Zaštita od brisanja ico_stop_brisanja ICO_kvacica
 ICO_kvacica  ICO_kvacica  ICO_kvacica ICO_kvacica ICO_kvacica
ICO_kvacica
ICO_kvacica
Automatsko pokretanje ico_autorun ICO_kvacica
 ICO_kvacica ICO_kvacica
ICO_kvacica
ICO_kvacica  ICO_kvacica  ICO_kvacica ICO_kvacica

 

Ispis na 100% površine