Chemina d.o.o

USBnet

•E-mail• •Ispis•

Direktan ispis u boji na površinu

Direktno ispišite logo na površinu USB Memory Stick, kučište od posebne plastike će se pobrinuti da ne izblijedi ili se ošteti.

Omogućava Ispis na 100% površine.