Chemina d.o.o

USBnet

•E-mail• •Ispis•
Dodatak_Vezica_oko_vrata

Vezica za oko vrata

S ovom vezicom možete USB memory stick nositi oko vrata.